Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

"Once Upon a Time in New York City" ("Một câu chuyện ngày xửa ở tại thành phố New York") là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 1988 của Disney, Oliver và những người bạn, nhạc của Barry Mann, và lời của Howard Ashman. Ca khúc được trình bày bởi Huey Lewis.

Advertisement