Quý bà Tremaine là một nhân vật phản diện trong bộ phim năm 1950, Cô bé Lọ Lem, Cô bé Lọ Lem 2Cô bé Lọ Lem 3. Bà ta là mẹ của DrizellaAnastasia và là mẹ kế của Lọ Lem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.