Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

Quạ là nhân vật phụ trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Nó là một con quạ màu đen ở trong Lâu đài của Bạch Tuyết và là thú cưng của Hoàng hậu độc ác.

Advertisement