Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement
Disney Wiki Tiếng Việt

Quạ là nhân vật phụ trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Nó là một con quạ màu đen ở trong Lâu đài của Bạch Tuyết và là thú cưng của Hoàng hậu độc ác.