Sparks là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Nó là một chú cún con lai một chú rồng con và là thú cưng của công chúa Dawn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.