FANDOM


Từ Youtube

Description

Follow PnFSongsMaster on Twitter: https://twitter.com/pnfsongsmaster

Only Trying To Help is a song from "Phineas and Ferb Mission Marvel" performed by Isabella and Candace as both girls feel left out so trying to help the boys and heroes

Previous video: https://www.youtube.com/watch?v=Ki_zdt3OoZU

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Only Trying to Help

    "Only Trying to Help" là bài hát từ tập phim "Phineas and Ferb: Mission Marvel" được thực hiện bởi…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:18, ngày 27 tháng 7 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:18, ngày 27 tháng 7 năm 2016480 × 269 (24 kB)Tugiacat666 (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.