Tay sai của vua Saltor là các nhân vật trong bộ phim năm 2013, Công Chúa Song Sinh. Họ là các người hầu của Vua SoltarHoàng hậu Luna.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.