Thầy Thuốc là thủ lĩnh của bảy chú lùn trong bộ phim 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Mặc dù anh có vẻ bối rối, nhưng Thầy Thuốc là một nhân vật thông minh và đáng tin cậy của các chú lùn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.