Thợ săn (thợ săn Humbert) là một nhân vật hư cấu phụ trong bộ phim 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ông là người hầu riêng của Hoàng hậu độc ác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.