Thợ săn là một trong những nhân vật phụ trong bộ phim năm 1970, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Ông là người hầu của hoàng hậu độc ác và là đồng minh của công chúa Bạch Tuyết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.