Vui Vẻ là một trong bảy chú lùn trong bộ phim năm 1937, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Anh là một người có sự lạc quan và vui vẻ trong tất cả các chú lùn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.