Disney Wiki Tiếng Việt
Advertisement

We'll Be Together là bài hát đầu tiên trong bộ phim Công Chúa Song Sinh. Bài hát được sáng tác bởi người sáng tác không tên và ca sĩ không tên. Bài hát này miêu tả hai cô công chúa sinh đôi sơ sinh, Dawn & Eve đang sống hạnh phúc bên nhau.

Lời bài hát[]

Gốc[]

The Night will turns to Day like always just
Nothing gonna to stop us from being us
All we need each other, we will find a way
To Be Together

The Star will shines as long as you are here with me
You and me are living in our destiny
All we need each other, we will be okay
We'll Be Together

When I'm with you, I feel like I'm floating across the sky
You are my better half on me, I'm so glad you are on my side
Every day is a gift 'cause I sharing here with you
You weren't no around I'm just don't know were around without you

The Night will turns to Day like always just
Nothing gonna to stop us from being us
All we need each other, we will find a way
To Be Together

The Star will shines as long as you are here with me
You and me are living in our destiny
All we need each other, we will be okay
We'll Be Together

We'll Be Together

Together (4x)

Forever

The Night will turns to Day like always just
Nothing gonna to stop us from being us
All we need each other, we will find a way
To Be Together

The Star will shines as long as you are here with me
You and me are living in our destiny
All we need each other, we will be okay
We'll Be Together

Bản dịch[]

Đêm sẽ biến thành Ngày như lẽ tự nhiên
Không gì có thể ngăn cản chúng ta được làm chính mình
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ tìm ra cách
Để được bên nhau

Ngôi Sao sẽ thắp sáng khi bạn ở bên tôi
Bạn và tôi là của nhau là do số phận an bài
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ ổn thôi
Ta sẽ bên nhau

Khi ở bên bạn, tôi thấy như mình đang bay ngang bầu trời
Bạn là một nửa tốt đẹp trong tôi, tôi rất vui vì có bạn ở bên nhau
Mỗi ngày là một món quà vì đã có bạn bên tôi
Nếu không có bạn, tôi không biết mình sẽ sống ra sao

Đêm sẽ biến thành Ngày như lẽ tự nhiên
Không gì có thể ngăn cản chúng ta được làm chính mình
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ tìm ra cách
Để được bên nhau

Ngôi Sao sẽ thắp sáng khi bạn ở bên tôi
Bạn và tôi là của nhau là do số phận an bài
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ ổn thôi
Ta sẽ bên nhau

Ta sẽ bên nhau

Bên nhau (4x)

Mãi mãi

Đêm sẽ biến thành Ngày như lẽ tự nhiên
Không gì có thể ngăn cản chúng ta được làm chính mình
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ tìm ra cách
Để được bên nhau

Ngôi Sao sẽ thắp sáng khi bạn ở bên tôi
Bạn và tôi là của nhau là do số phận an bài
Lúc nào cũng cần nhau, chúng ta sẽ ốn thôi
Ta sẽ bên nhau

Advertisement