FANDOM


File:Lilo-disneyscreencaps.com-1266.jpg
Lilo & Stitch- He Mele No Lilo

Lilo & Stitch- He Mele No Lilo

"He Mele No Lilo" is the opening song of Lilo & Stitch.

Lyrics

Mahalo nui ʻia ke Aliʻi wahine
ʻO Liliʻulani ʻO ka Wohi kū
Ka pipiʻo mai o ke ānuenue
Nā waiho‘olu‘u a hālike ʻole
E nānā nā maka i ke ao malama
Mai Hawaiʻi ākea i Kauaʻi

Overlapping part:
Ke Kuini o Hawaiʻi
Kū i ka moku i ke Kalaunu
Nā hana a ke aloha
Māʻalo ana i ka ua lana mālie
I ka lani malama
Hōʻike mai ana lā i ka nani

ʻO Kalākaua he inoa
ʻO Ka pua maeʻole i ka lā
Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi ʻo Mauna Kea
Ke ‘ā maila i Kīlauea
Mālamalama i Wahinekapu
A ka luna o Uwēkahuna
I ka pali kapu o Kaʻauea
Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hulu o ka mamo
Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO Kalākaua he inoa

ʻO Kalākaua he inoa
ʻO Ka pua maeʻole i ka lā
Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi ʻo Mauna Kea
Ke ‘ā maila i Kīlauea
Mālamalama i Wahinekapu
A ka luna o Uwēkahuna
I ka pali kapu o Kaʻauea

Mahalo nui ʻia ke Aliʻi wahine
(Ke Kuini o Hawaiʻi)
ʻO Liliʻulani ʻO ka Wohi kū
(Kū i ka moku i ke Kalaunu)

Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hulu o ka mamo
Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO Kalākaua he inoa

He Inoa No Kalani Kalākaua Kulele

English Translation

Greatest Thanks To Her Majesty
The Queen Of Hawaii
Stands At The Crown Of The Islands
The Tallest Of Rainbows
The Work Of Passing Love
Beams Of Colours Unrivalled
Along With The Gently Flowing Rains
Look At The Breaking Dawn
In The Heavenly Skies
From The Vastness Of Hawaii To Kauai
The Beauty Is Revealed
Kalakaua Is His Name
The Flower That Never Fades In The Sun
The Flower Blooms On The Mountain
The High Hill Of Mauna Kea
Glowing White Is Kilauea
Illuminating The Sacred Woman
Atop Uwekahuna
Is The Sacred Cliff Of Ka'auea
Raise Up The King Of Birdcatchers
To Adorn Him In The Feathers Of The Mamo
The Beautiful Flower Of Hawaii
O Kalakaua Is His Name
Raise Up The King Of Birdcatchers
To Adorn Him In The Feathers Of The Mamo
The Beautiful Flower Of Hawaii
O Kalakaua Is His Name
Greatest Thanks To Her Majesty
The Queen Of Hawaii
Stands At The Crown Of The Islands
Raise Up The King Of Birdcatchers
To Adorn Him In The Feathers Of The Mamo
The Beautiful Flower Of Hawaii
O Kalakaua Is His Name
A Namesong For Our Chief Kalakaua
Cast Forth!

Template:Lilo and Stitch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+