FANDOM


"He Mele No Lilo" is the opening song of Lilo & Stitch and also in the soundtrack.

Lyrics

Mahalo nui ʻia ke Aliʻi wahine (Ke Kuini o Hawaiʻi)
ʻO Liliʻulani ʻO ka Wohi kū (Kū i ka moku i ke Kalaunu)
Ka pipiʻo mai o ke ānuenue (Nā hana a ke aloha)
Nā waiho‘olu‘u a hālike ʻole (Māʻalo ana i ka ua lana mālie)
E nānā nā maka i ke ao malama (I ka lani malama)
Mai Hawaiʻi ākea i Kauaʻi (Hōʻike mai ana lā i ka nani)

ʻO Kalākaua he inoa
ʻO Ka pua maeʻole i ka lā
Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi ʻo Mauna Kea
Ke ‘ā maila i Kīlauea
Mālamalama i Wahinekapu
A ka luna o Uwēkahuna
I ka pali kapu o Kaʻauea
Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hulu o ka mamo
Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO Kalākaua he inoa

ʻO Kalākaua he inoa
ʻO Ka pua maeʻole i ka lā
Ka pua maila i ka mauna
I ke kuahiwi ʻo Mauna Kea
Ke ‘ā maila i Kīlauea
Mālamalama i Wahinekapu
A ka luna o Uwēkahuna
I ka pali kapu o Kaʻauea

Mahalo nui ʻia ke Aliʻi wahine (Ke Kuini o Hawaiʻi)
ʻO Liliʻulani ʻO ka Wohi kū (Kū i ka moku i ke Kalaunu)

Ea mai ke aliʻi kia manu
Ua wehi i ka hulu o ka mamo
Ka pua nani aʻo Hawaiʻi
ʻO Kalākaua he inoa

He Inoa No Kalani Kalākaua Kulele

Greatest praise to her majesty (The Queen Of Hawaii)
Liliʻuokalani the Wohi ruler (Ruler of the land and to the throne)
The great arches of rainbows (The works of love)
Beams of colors unrivaled (Passing along with the gently flowing rains)
Look at the breaking dawn (In the bright heavens)
From the vastness of Hawaiʻi to Kauaʻi (The beauty is revealed)

Kalākaua is his name
The flower that never fades in the sun
The flower blooms on the mountain
On the high hill of Mauna Kea
Glowing white on Kīlauea
Illuminating Wahinekapu
Atop the high Uwēkahuna
Is the sacred cliff of Kaʻauea
Bring forth the king of birdcatchers
To adorn him in the feathers of the mamo
The beautiful flower of Hawaiʻi
Kalākaua is his name

Kalākaua is his name
The flower that never fades in the sun
The flower blooms on the mountain
On the high hill of Mauna Kea
Glowing white on Kīlauea
Illuminating Wahinekapu
Atop the high Uwēkahuna
Is the sacred cliff of Kaʻauea

Greatest praise to her majesty (The Queen Of Hawaii)
Liliʻuokalani the Wohi ruler (Ruler of the land and to the throne)

Bring forth the king of birdcatchers
To adorn him in the feathers of the mamo
The beautiful flower of Hawaiʻi
Kalākaua is his name
A namesong for our chief, Kalākaua
Cast Forth!

Template:Lilo and Stitch

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+